ZARZĄD KLUBU
1. Piotr Górski – Komandor, 513-841-085
2. Marek Szulc – v-ce Komandor, 601-403-164
3. Weronika Przybyła – Skarbnik, 504-664-073 
4. Adriana Kozik-Gawrońska – Członek Zarządu, tel. 796-803-900

SIEDZIBA KLUBU
Zabrze ul Botaniczna 2

PORT MACIERZYSTY
Jez. Dzierżno Małe k/ Pyskowic ul. Nad Kanałem
JAK DO NAS TRAFIĆ: GOOGLE MAPS

POSIADANY SPRZĘT
Dzierżno: Wielki Trener, OMEGA, HORNET, OPTYMIST, Deski surfingowe, Kajaki.
Mazury: VENUS, TANGO

Informujemy, że TKŻ KLAR jest organizacją pożytku publicznego, zarejestrowaną pod numerem KRS:0000001816

  • NIP działalności: 6482002643
  • nr konta bankowego: 22 1020 2401 0000 0802 0186 6441