Zabrze 18.07.2020.

ZAWIADOMIENIE

W dniu 26.07.2020 Roku Pańskiego 2020,

odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu.
Zebranie odbędzie się na Dzierżnie w kubryku Klubu.

Pierwszy termin, godzina 12.00.
Drugi termin, godzina 12.15.

Jednocześnie proszę o uaktualnienie adresu zamieszkania, poczty elektronicznej i numerów telefonu.
Obecność pożądana.
(w przypadku uzasadnionej absencji z żeglarskim pozdrowieniem
uprasza się o pisemne upoważnienie zaufanej osoby)

Zarząd Klubu Żeglarskiego ”KLAR”

Dodaj komentarz